Byly provedeny studie hodnotící účinek různých dávek cholekalciferolu (vitaminu D3) na úpravu jeho nedostatku u zdravých dospělých osob.

V této metaanalýze randomizovaných kontrolovaných klinicých studií (RCT) se zkoumal vliv různých dávek vitaminu D3 na jeho sérové hladiny u zdravých dospělých. Z celkového počtu 3016 studií pouze 16 splnilo kritéria pro začlenění do této metaanalýzy.

Výsledky: Podávání vitamínu D3 má významný pozitivní účinek na zvýšení sérových koncentrací 25(OH)D. Optimální režim pro doplnění vitaminu D3 spočívá v počáteční velké dávce injekcí 600.000 IU jednou měsíčně nebo perorálně 200.000 IU jednou měsíčně nebo 50.000 IU jednou týdně po dobu 8 týdnů s následnou udržovací dávkou 50.000 IU jednou nebo dvakrát měsíčně. Tento režim je schopen udržet správnou sérovou hladinu vitaminu D po celý rok.

Pubmed