Častou komplikací u pacientů po transplantaci srdce je osteoporóza a to zejména z důvodu imobilizace před transplantací, nedostatečnosti ledvin a terapie kortikosteroidy a imunosupresivy (cyklosporinem). Rychlá ztráta kostní denzity se pozoruje hned první rok po transplantaci. Zároveň je u těchto pacientů vysoký výskyt nedostatku vitaminu D.

Mezinárodní doporučení ISHLT (The International Society of Heart and Lung Transplantation) proto doporučují suplementaci pacientů po transplantaci srdce vitaminem D v dávce 400-1.000 IU denně za účelem zajištění minimální sérové koncentrace vitaminu D 75 nmol/l. Dávka vitaminu D se však musí přizpůsobit individuálně podle hladin vitaminu D u konkrétního pacienta a to zejména na začátku terapie.

Doporučení ISHLT zároveň doporučují užívání přípravků s cholekalciferolem jako léků první volby a to z důvodu vyššího rizika rozvoje hyperkalcemie a hypekalciurie u pacientů po transplantaci srdce léčených analogy vitaminu D (alfakalcidiol, kalcitriol, kalcidiol).

Pubmed

Full-text