Studie testovala efekt přidání vitaminu D v terapeutické kombinaci s paklitaxelem na buňky třikrát negativního karcinomu prsu (TNBC – triple negative breast cancer) – vysoce agresivního typu karcinomu prsu. Bylo pozorováno snížení proliferace nádorových buněk již v nižších koncentracích použitého vitaminu D. Možná se časem objeví onkologická studie testující efekt vitaminu D u tohoto agresivního onemocnění.

Pubmed

Full-text