Nedostatek vitaminu D je považován za problém veřejného zdraví. Přináší nepříznivé následky na svalový a kostní systém. Navíc vitamín
D může hrát zásadní roli i v prevenci onemocnění. Různé odborné společnosti vydaly rozličné doporučení ohledně dávkování pro suplementaci vitaminu D.

V tomto odborném článku autoři diskutují nedávný pokrok týkající se vědeckých důkazů ohledně denní suplementace vitamínu D v dávce 2000 IU (mezinárodních jednotek), tzn. 50 µg vitaminu D3 k prevenci a léčbě jeho nedostatku. Podle údajů z randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) tato dávka může zlepšit některé zdravotní výsledky a postačuje ke zvýšení a udržení sérových koncentrací 25(OH)D výše nad 50 nmol/l u > 99 % dopělých a více než 75 nmol/l u > 90 % běžné dospělé populace.

Podle velkých RCT s vitaminem D neexistují žádné významné bezpečnostní obavy při užívání této denní dávky po dobu několika let, a to i u jedinců s již dostatečnou hladinou vitaminu D na začátku užívání.

Závěr: Denní suplementace 2000 IU (50 µg) vitaminu D může být považováno za jednoduché, účinné a bezpečné dávkování k prevenci a léčbě nedostatku vitaminu D u dospělých.

Full-text