Vitamín D se podílí na metabolismu kostí a mnoha jiných onemocněních, jako jsou syndromy malabsorpce, kardiovaskulární a metabolická onemocnění, rakovina, autoimunitní a neurologické choroby.

Cílem této studie bylo porovnat účinek denního a měsíčního podávání vitaminu D na metabolizmus kostí a kostní obrat a také na obezitu (množství tuku) ve skupině dospělých osob ve věku okolo 77 let.

Italští lékaři hodnotili 44 pacientů (mužů i žen) s nízkými hladinami vitaminu D na počátku studie a po šesti měsících dvou různých režimů podávání: První skupina užívala každý den 1.750 IU vitaminu D v kapkách a druhá skupina užívala 50.000 IU vitaminu D jednorázově jednou za měsíc.

Výsledky: Oba režimy byly léčebně ekvivalentní; 36 ze 44 pacientů dosáhlo normálních hladin vitaminu D po šesti měsících léčby.

22 pacientů léčených 50.000 IU vitaminu D jednou měsíčně pokračovalo ve studii dalších 18 měsíců. Na konci sledování pacienti vykazovali normální hladiny vitaminu D, zvýšily se jejich hladiny vápníku a snížil se kostní obrat. Obvod pasu se zmenšil.

Závěry: Tyto výsledky podporují účinnost vitaminu D3 podávaného jednou měsíčně jak pro úpravu jeho nedostatku, tak pro dlouhodobé udržení jeho správné hladiny. Zároveň vede podávání vitaminu D ke zmenšení obvodu pasu, což naznačuje, že vitamin D plní i další ochranné funkce, protože obvod pasu je úměrný riziku kardiovaskulárních a metabolických onemocnění.

Pubmed

Full-text