Studie zjišťovala změny imunitních znaků po 12-ti měsíčním podávání vitaminu D u mladistvých s potlačenou infekcí HIV. Podával se vitamin D3 v dávce 18.000, 60.000 a 120.000 IU/měsíčně pacientům ve věku 8-25 let.

Výsledky ukázaly, že pacienti s nejvyšší dávkou vitaminu D měli nejlepší hladiny biologických „ukazatelů“ imunitního systému. Autoři v závěru doporučili vitamin D jako vhodnou podporu antivirové terapie u pacientů s HIV.

Pubmed

Fulltext