Deficience vitaminu D je jeden z hlavních světových zdravotních problémů. Podle odhadů trápí nedostatek vitaminu D globálně zhruba 1 miliardu lidí.

Stav se nejčastěji objevuje u seniorů, obézních pacientů, pacientů v domácím prostředí a hospitalizovaných pacientů nezávisle na věku a zeměpisné šířce.

Deficience vitaminu D se často vyskytuje u obyvatel lidí s vyšší pigmentací kůže a u lidí, kteří si před slunečním zářením zahalují velkou část kůže, jako např. v zemích Středního Východu. V USA se deficience vitaminu D objevuje u dětí u 47 % afroameričanů, 56 % u bělochů, ale až u 90 % dětí rodičů původem z Íránu, Turecka nebo Indie.

Podobně je to u dospělých – v USA zhruba 35 % dospělých trpí deficiencí vitaminu D, ale v Pákistánu, Indii a Bangladéši je tomu tak až 80 % dospělých lidí. U seniorů se objevuje deficience vitaminu D u 61 % osob, zatímco v Turecku u 90 %, v Indii u 96 %, v Pákistánu u 72 % a v Íránu u 67 %.

Většina pacientů s nedostatkem vitaminu D je asymptomatická, tzn. nemá žádné zjevné potíže; nicméně některé příznaky, které je mohou svědčit pro nedostatek vitaminu D jsou generalizovaná slabost, únava, bolesti či záškuby svalů, osteoporóza, osteomalacie a deprese. U dětí jsou to podrážděnost, letargie, vývojové zpoždění, kostní změny.

Terapie vitaminem D3 je účinnější než vitaminem D2, a proto je pro léčbu upřednostňován vitamin D3. Dospělí s nedostatkem vitaminu D vyžadují suplementaci 6.000 IU vitaminu D3 denně po dobu 8 týdnů nebo 50.000 IU vitaminu D3 jednou týdně po dobu 8 týdnů. Jakmile dosáhnou sérové hladiny 75 nmol/l, doporučuje se udržovací dávka 2.000 IU vitaminu D3 denně.

Afroameričani, Hispánici a ostatní osoby ohrožené nedostatkem vitaminu D (trpící zároveň obezitou, užívají určité léky, trpící malabsorpčním syndromem apod.) by měli užívat denně nejméně 10.000 IU vitaminu D3. Jakmile dosáhnou sérové hladiny 75 nmol/l, doporučuje se udržovací dávka 3.000-6.000 IU vitaminu D3 denně.

Děti s nedostatkem vitaminu D vyžadují léčbu 2.000 IU vitaminu D3 denně nebo 50.000 IU vitamínu D3 jednou týdně po dobu 6 týdnů. Jakmile dosáhnou sérové hladiny 75 nmol/l, doporučuje se udržovací dávka 1.000 IU vitaminu D3 denně.

Pubmed