Alopecia areata (ohraničené vypadávání vlasů) je autoimunitní onemocnění, které způsobuje zánět kolem vlasových folikulů v anagenní fázi. Jelikož se nedostatečná koncentrace vitaminu D podílí na řadě jiných autoimunitních onemocnění, autoři této studie si vytyčili za cíl vyhodnotit souvislost mezi sérovou hladinou vitaminu D u pacientů s alopecia areata a závažností tohoto onemocnění.

Tato průřezová studie zahrnula 86 pacientů s alopecia areata, 44 pacientů s vitiligem (kožní porucha s lokální ohraničenou ztrátou pigmentace) a 58 zdravých osob jako kontrolní skupinu.

Výsledky: Sérové ​​hladiny vitaminu D u pacientů s alopecia areata byly významně nižší než u pacientů s vitiligem a u zdravých kontrol (p = 0,001, resp. p <0,001). Deficit vitaminu D se vyskytoval mnohem častější u pacientů s alopecia areata (91 %) než u pacientů s vitiligem (71 %) a zdravých osob (33 %) (p = 0,003, resp. p <0,001). Zároveň se potvrdilo, že míra závažnosti alopecia areata stoupá se snižující se sérovou koncentrací vitaminu D (p <0,001).

Závěry: U většiny pacientů s alopecia areata se nachází deficit vitaminu D a závažnost deficitu odpovídá závažnosti onemocnění. U pacientů s alopecia areata by se měla kontrolovat sérová hladina vitaminu D a zvážit možnost jeho suplementace za účelem korekce případného deficitu.

Full-text