Cílem tohoto systematického přehledu a metaanalýzy klinických studií bylo odhadnout korelaci mezi sérovými koncentracemi vitaminu D a úrovní postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou (sclerosis multiplex).

Ze 14 způsobilých studií byl celkový korelační koeficient mezi hladinou vitaminu D a postižením u obou pohlaví -0,29 a u žen −0,35. Studie provedené pouze u mužů nezaznamenaly významnou korelaci.

Závěry: Tato metaanalýza ukázala významnou souvislost mezi sérovou hladinou vitaminu D a postižením pacientů s roztroušenou sklerózou a to takovou, že míra jejich postižení klesá se zvyšující se hladinou vitaminu D.

Full-text