Studie se snažila zjistit mechanismus účinku vitaminu D při kožní chorobě, vitiligu, při které dochází ke ztrátě melanocytů (buněk tvořících pigment) a tímto způsobem ke zbělání větších či menších oblastí kůže.

Studie potvrdila, že vitamin D vykazuje účinek proti oxidačnímu poškození buněk u pacientů s vitiligem a chrání tímto způsobem melanocyty. Mechanizmus účinku vitaminu D zřejmě probíhá signální cestou Wnt/β-katenin, která byla ve studii rozpoznána a popsána.

U pacientů s nedostatkem vitaminu D se zjistil horší stav vitiliga a bylo jim proto doporučeno udržovat si správnou hladinu vitaminu D.

Pubmed

Fulltext