Mnoho lidí užívá vápník v lécích anebo doplňcích stravy, ačkoliv v běžné stravě Evropanů je vápníku dostatečné množství. Zároveň se  určitý druh střevních polypů řadí mezi prekancerózy, tzn. že se z nich může vyvinout kolorektální karcinom (cca 20-30% sporadických nádorů tlustého střeva je způsobeno těmito polypy).

Američtí gastroenterologové sledovali 2259 pacientů s takovým polypem v rámci randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie po dobu až 10 let. V prvních 3 letech studie pacienti užívali buď samotný vápník, nebo samotný vitamín D, nebo vápník s vitamínem D.

Zjistilo se, že po minimálně 6 letech sledování samotný vápník zvyšoval riziko nálezu prekancerózních typů polypů 2,6 násobně a pokud byl podávám spolu s vitamínem D, tak zvyšoval toto riziko dokonce 3,8 násobně. Nejvyšší riziko měly ženy a kuřáci.

Zároveň však příjem vápníku z běžné stravy, ani suplementace samotným vitamínem D riziko vzniku prekancerózních střevních polypů nezvyšovaly. Zvýšené riziko se pozorovalo pouze u pacientů užívajících vápník ve formě doplňku či léku.

U lidí s rizikem vzniku tlustého střeva a konečníku (v ČR i SR jeden z velmi častých nádorů) je proto vhodné zvážit toto riziko, protože mnoho z těchto pacientů užívá vápník buď samotný nebo v kombinaci s vitamínem D např. v rámci terapie osteoporózy. Zároveň studie potvrdila, že podávání samotného vitamínu D k běžné stravě bohaté na vápník (mléčné výrobky, mák, apod.) není pro tyto pacienty rizikové.

V této souvislosti je zajímavé připomenout, že vápník ze suplementů či léků (ale ne přirozená forma vápníku z potravy) byl v nedávné minulosti shledán zodpovědný i za vyšší výskyt kardiovaskulárních příhod a bylo proto doporučeno ustoupit od všeobecně rozšířeného užívání suplementů s vápníkem v léčbě osteoporózy.

Pubmed

Full-text