Studie otestovala na 3489 pacientech pravděpodobnost souvislosti mezi sérovou koncentrací vitaminu D a aktivitou revmatoidní artritidy. Pacienti s revmatoidní artritidou měli obecně nízké koncentrace vitaminu D oproti zdravým jedincům, i když nebyla prokázána příčinná souvislost.