Nová meta-analýza 19 klinických studií sledovala výskyt cévních mozkových příhod (CMP) v závislosti na hladině vitamínu D. Osoby s nejnižší hladinou vitamínu D měli o 62% vyšší riziko cévní mozkové příhody ve srovnání s lidmi s nejvyšší hladinou vitamínu D. Zjistilo se, že se v závislosti na nízké hladině vitamínu D zvyšuje riziko ischemických CMP (způsobených „ucpáním“ cévy v mozku), zatímco riziko hemoragických CMP (způsobených „prasknutím“ cévy v mozku) s výší hladiny vitamínu D nesouviselo.

Full-text

Pubmed