Preklinická studie ukázala na zvýšené riziko ischémie na modelu mozkové mrtvice u potkanů s dietou ochuzenou o vitamin D. U potkanů s nedostatkem vitaminu D bylo pozorováno vyšší poškození mozkových struktur a funkcí.