Nedávno byla zveřejněna praktická doporučení lokálních odborníků ze střední Evropy pro léčbu deficience vitamínu D u běžné populace a u rizikových skupin. Tato doporučení berou v úvahu jednak zeměpisnou polohu střední Evropy a z toho vyplývající nižší množství a intenzitu slunečního svitu než například ve Středomoří a zároveň obvyklou stravu obyvatel střední Evropy, která v důsledku vzdálenosti od moře postrádá některé důležité zdroje vitamínu D (mořské ryby atd.).

Základní fakta o vitamínu D ve střední Evropě zahrnují tyto informace:

 • Vitamin D nepůsobí pouze na kosti, ale také na imunitu, plodnost, prevenci nádorů, prevenci neurologických, kardiovaskulárních a psychiatrických onemocnění atd.
 • Díky tomu, že v krvi cirkuluje dlouho a ukládá se v tuku ve tkáních, nemusí být podáván každý den ale i v delších intervalech
 • Od října do dubna se v kůži kvůli nízké intenzitě slunečního záření tvoří jen málo vitamínu D
 • V letních měsících se za 15 minut v kůži vytvoří 2.000-4.000 IU vitaminu D při slunění obnažených paží a části dolních končetin mezi 10. a 15. hodinou bez opalovacího krému
 • Ve skutečnosti většina lidí ve střední Evropě používá opalovací krém, což snižuje tvorbu vitamínu D až o 95%

Základní doporučení pro obyvatele střední Evropy (včetně České a Slovenské republiky) jsou:

 • Doporučená dávka pro suplementaci vitamínu D (navíc k příjmu z potravy a ze slunění) pro všechny dospělé ve střední Evropě je 800 – 2.000 IU vitamínu D denně od září do dubna
 • U starších 65 let a u lidí, kteří mají riziko nedostatku vitaminu D se má podávat tato dávka po celý rok
 • Ženy, které plánují otěhotnět mají také dodržovat tato doporučení
 • Nejpozději od 2. trimestru těhotenství mají těhotné užívat nejméně 1.500-2.000 IU denně
 • Gynekologové by měli zaručit adekvátní příjem vitamínu D, jakmile je potvrzeno těhotenství
 • Nejvyšší tolerovatelné dávky vitaminu D bez jakýchkoliv nežádoucích účinků pro dospělé, těhotné a kojící jsou 4.000 IU denně, u starších lidí a obézních lidí je to 10.000 IU vitaminu D3 denně
 • Lidé s deficiencí vitaminu D (pod 20 ng/ml = pod 50 nmol/l) mají být léčení individuálně dle pacienta dávkou 1.000-10.000 IU denně
 • Lidem s insuficiencí vitaminu D (20-30 ng/ml = 50-75 nmol/l) má být zvýšena dávka
 • Lidem s normální hladinou vitaminu D (nad 30 ng/ml =  nad 75 nmol/l) má být zachována současná dávka
 • Po cca 3 měsících, až se hladina vitaminu D upraví, stačí udržovací dávka
 • Analoga vitaminu D se nemají používat k léčbě deficience vitaminu D, pouze u osob s chronickým onemocněním ledvin

Pubmed

Full-text