Nedostatek vitaminu D před operací kyčle je spojen s významně zvýšenou jednoletou úmrtností

Nedostatek vitaminu D je běžnou komorbiditou u geriatrických pacientů s frakturou kyčle. Stále...

Přečíst