Nízké hladiny vitaminu D jsou pozorované u pacientů s žilním tromboembolismem; metaanalýzy observačních studií

Úvod a metodika Ačkoli vitamin D působí mírně antitromboticky, souvislosti mezi sérovým stavem...

Přečíst