Vitamín D zřejmě chrání β-buňky pankreatu produkující inzulín – je možné jej využít k léčbě diabetiků?

Pozitivní role vitaminu D v prevenci a léčbě diabetu 1. typu byla opakovaně popsána v mnoha...

Přečíst