Zhoršení kognitivních funkcí u pacientů s nízkou koncentrací vitaminu D

Studie zjišťovala koncetrace vitaminu D u pacientů s traumatickým poraněním mozku a možného vztahu...

Přečíst