Nosiči alely DBP1 proteinu vázajícího vitamin D jsou odolnější vůči COVID-19

Autoři této nové publikace zkoumali vliv genových variant DBP (vitamin D vázající protein,...

Přečíst