Vitamin D pomáhá profesionálním tanečníkům

Zajímavá 4 měsíční randomizovaná, placebem kontrolovaná studie se zaměřila na suplementaci...

Přečíst