Nedostatek vitaminu D nacházíme u řady pacientů s hyperkinetickými poruchami

V nedávné době byl publikován článek, který se zabývá prevalencí deficience vitaminu D, změn...

Přečíst