Podávání vitaminu D přináší pozitivní účinky na rovnováhu a kvalitu života u žen po menopauze: randomizovaná kontrolovaná studie

Studie Autoři se pokusili zhodnotit účinky vitaminu D a cvičení na rovnováhu, riziko pádu a kvalitu života (QoL) u žen po menopauze pomocí prospektivní, randomizované, kontrolované, zaslepené studie s ženami ve věku 50-70 let....

Přečíst