Randomizovaná kontrolovaná studie pozorovala zlepšení celkové mortality v den 14 po časném podání vysokých dávek vitamínu D3 u rizikových starších pacientů s COVID-19

Úvod Suplementace vitaminu D byla navržena jako vhodné doplnění léčby onemocnění COVID-19 na...

Přečíst