Správné dávkování vitaminu D vede k prevenci pádů u seniorů

Autoři článku analyzovali několik databází s cílem sledovat randomizované a kontrolované studie...

Přečíst