Nedostatek vitaminu D u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním a symptomy únavy

Nedostatek vitaminu D bývá spojován se symptomy únavy, svalové slabosti, bolesti a deprese u jinak zdravých jedinců. Podobné symptomy prožívají pacienti s pokročilým nádorovým onemocněním. V retrospektivní studii s celkem 100...

Přečíst