Pozitivní účinek vitaminu D na nemalobuněčný karcinom plic

Tato studie testovala vliv vitaminu D na chování maligních buněk A549 a NCI-H1975 s ohledem na...

Přečíst