Vysoký výskyt nedostatku vitaminu D u pacientů na hospitalizovaných psychiatrickém oddělení

Nedostatek vitaminu D se čím dál více objevuje v obecné populaci. Studie sledovala koncentrace...

Přečíst