Vitamin D zlepšuje účinnost léčby u pacientů s pokročilým melanomem

Úvod Dosavadní informace ukazují, že vitamin D3 dokáže modulovat funkce imunitního systému až do...

Přečíst