Vitamin D zlepšuje účinnost léčby u pacientů s pokročilým melanomem

Úvod Dosavadní informace ukazují, že vitamin D3 dokáže modulovat funkce imunitního systému až do té míry, že ovlivňuje účinnost anti-PD-1 léčby u pacientů s nádorovým onemocněním. Podle literatury potenciální mechanismus vlivu...

Přečíst