Nedostatek vitaminu D byl častější u pacientů s akné a koncentrace vitaminu D korelovaly se závažností akné

Vitamín D hraje důležitou roli v imunitním systému a jeho nedostatek se podílí na různých kožních...

Přečíst