Dostatečná hladina vitaminu D má významný pozitivní vliv na prognózu hematologických malignit a výsledek transplantace kostní dřeně

Nedostatek vitaminu D zhoršuje prognózu u mnoha typů rakoviny, avšak jeho význam u různých typů...

Přečíst