Nedostatek vitaminu D jako rizikový faktor periferní neuropatie způsobené onkologickou léčbou

Úvod a cíl Předchozí vědecké práce naznačují, že pacienti s nedostatkem vitaminu D mohou mít vyšší...

Přečíst