Metaanalýza velkého počtu pacientů našla přímou souvislost mezi podáváním vitaminu D a sníženou úmrtností na onkologická onemocnění

Tato studie si stanovila cíl zjistit, zda je suplementace vitaminu D spojena s nižší úmrtností u...

Přečíst