Přidání vitaminu D zlepšuje inzulinovou rezistenci u pacientů s NAFLD

Inzulínová rezistence (IR) hraje důležitou roli ve vývoji nealkoholového steatotického onemocnění...

Přečíst