Nízká hladina vitaminu D znamená 6,4krát vyšší riziko mimoděložního těhotenství

Několik studií se zabývalo možnou úlohou vitaminu D při snižování rizika mimoděložního...

Přečíst