Pozitivní vliv vitaminu D na metabolický profil u pacientů s diabetem 2. typu

Úvodem Tato randomizovaná, kontrolovaná studie u pacientů středního až staršího věku s diabetem 2....

Přečíst