Zvýšený příjem vitamínu D3 během těhotenství přináší lepší kostní zdraví u potomků

Cílem této dvojitě zaslepené, randomizované klinické studie bylo prozkoumat účinek podávání...

Přečíst