Vyšší příjem kofeinu souvisí s nedostatkem vitaminu D

Nízké hladiny vitaminu D v séru zůstávají celosvětovým problémem. Zatímco některé studie in vitro ukázaly kofeinem vyvolaný pokles exprese receptoru pro vitamin D, existuje jen málo údajů, které by sledovaly vliv příjmu kofeinu...

Přečíst