Podávání vitaminu D snižuje riziko rakoviny

Dosavadní observační studie popsaly snížené riziko rakovinných onemocnění po podávání vitaminu D, nicméně intervenční studie se ukazují jako vhodnější metoda. Čtyřletá, dvojitě zaslepená, randomizovaná a placebem kontrolovaná...

Přečíst