Pozitivní vliv podávání vitaminu D a vápníku na hubnutí u žen

Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie hodnotila kombinaci 15 týdenního...

Přečíst