Významný efekt dlouhodobě podávaného vitaminu D na triglyceridy u pacientů s raným diabetem

Cíl studie Cílem této metaanalýzy bylo systematicky prozkoumat a vyhodnotit, zda podávání vitaminu...

Přečíst