Významný efekt dlouhodobě podávaného vitaminu D na triglyceridy u pacientů s raným diabetem

Cíl studie Cílem této metaanalýzy bylo systematicky prozkoumat a vyhodnotit, zda podávání vitaminu D snižuje hladinu celkového cholesterolu (TC), LDL cholesterolu (LDL-C), HDL cholesterolu (HDL-C) a triglyceridů (TG) v krvi u...

Přečíst