Epigenomické účinky vitaminu D u kolorektálního karcinomu

Vitamin D reguluje celou řadu fyziologických procesů v organismu, což v různých studiích vedlo k...

Přečíst