Podávání vitaminu D snižuje výskyt fibrilace síní u starších pacientů

Fibrilace síní je běžná srdeční arytmie s vysokým rizikem následků (zejm. cévní mozkové příhody)....

Přečíst