Pacienti na dialýze s vyšší hladinou vitamínu D mají výrazně nižší úmrtnost

Nedávno publikovaná meta-analýza 18 klinických studií u 14.154 dialyzovaných pacientů sledovala...

Přečíst