Nízká hladina vitaminu D znamená závažnější poškození zraku diabetiků 2.typu

Autoři této studie se rozhodli zjistit, zda existuje souvislost mezi sérovou hladinou vitaminu D a...

Přečíst