5.000 IU vitaminu D denně významně snižuje bolest u pacientů s diabetickou neuropatií již za 2 měsíce

Předchozí studie prokázaly významný vztah mezi nedostatkem vitaminu D a rozvojem diabetické...

Přečíst