Užívání vitaminu D dvojnásobně prodlužuje dobu bez léčby u pacientů s chronickou lymfatickou leukemií (CLL)

Nízké hladiny vitaminu D jsou spojeny s kratší dobou do první léčby (TTFT – time to first...

Přečíst