Podávání vitaminu D snižuje výskyt exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci

Byla provedena rozsáhlá rešerše 15 dostupných studií a metaanalýz. Několik studií prokázalo...

Přečíst