Zvýšení hladiny vitaminu D je provázeno snížením cholesterolu a naopak

V této nově publiované kohortové studii se američtí autoři snažili zjistit souvislost mezi změnou...

Přečíst