Nízká hladina vitaminu D je spojena s nižším celkovým přežitím u invazivního melanomu

Úvod Nízká hladina vitaminu D u osob s invazivním melanomem zhoršuje celkovou míru přežití. Podle...

Přečíst